Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 0,5 s
  • Spomin: 32 MB
Avtor:
  • Domen

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

V nekem besedilu so odstavki ločeni s praznimi vrsticami. Napiši program, ki prebira besedilo s standardnega vhoda in ga izpisuje na standardni izhod, pri tem pa, če se kdaj pojavi več zaporednih praznih vrstic, takšno skupino praznih vrstic nadomesti z eno samo prazno vrstico. (Za prazne vrstice štejemo pri tej nalogi le tiste vrstice, ki res ne vsebujejo nobenega znaka, niti presledkov.)

V prvi vrstici je podan N, za tem pa sledi N vrstic besedila, ki ga je potrebno obdelati.

Omejitve vhodnih podatkov

  • dolžina vrstice \leq 255
  • N \leq 100

Primer

Vhod

10
Ta program

nadomesti več zaporednih
praznih vrsticz eno samo.

Izhod

Ta program

nadomesti več zaporednih
praznih vrstic

z eno samo.